รับทาสี

วิสัยทัศน์ของเรา

  • เป็นผู้นำการบริการทาสีอาคารให้สวยงาม ทันสมัย สร้างความน่าเชื่อถือและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในทุกด้าน

พันธกิจของเรา

  • นำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า
  • รักษามาตรฐานในการให้บริการ
  • ให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพ
  • สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
บริการทาสีภายใน-ภายนอก อาคาร โครงการ โรงงาน ที่พักอาศัย บ้าน อาคารพาณิชย์ ทาสีเครื่องจักร   
บริการทาสีพื้นผิวที่เป็นเหล็ก ไม้ ทุกชนิด   
บริการฉาบ SKIMCOAT เพื่อเพิ่มความสวยงาม เรียบเนียนแก่พื้นผิว

                                          

                   

Visitors: 56